delikli boncuk veya taş yerde kalmaz ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`az çok işe yarayan her şeyin isteklisi bulunur` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
de-lik-li bon-cuk veya taş yer-de kal-maz