ne demek?

Delikleşmek işi

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

de-lik-leş-me