delikanlılaşmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Delikanlı olmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Delikanlı gibi davranmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
de-li-kan-lı-laş-mak