delik deşik etmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

bir canlının vücudunda bir araçla birçok yara, kesik açmak

2. Anlamı (eş anlamlısı):

bir şeyin her yanında delikler açmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
de-lik de-şik et-mek