delici kılıç ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Eskrimde kullanılan delici özelliğe sahip bir kılıç türü, epe

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,spor, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
de-li-ci kı-lıç
delici kılıç