delice doğan ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kartallar takımının kartalgiller familyasından bir tür kuş "(Falco subbuteo)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,hayvan bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
de-li-ce do-ğan