deli otu ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Turpgillerden, bahçelere süs olarak dikilen bir bitki, kuduz otu "(Alyssum)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,bitki bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
de-li otu