delege ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kendisine yetki verilerek bir yere veya birinin katına gönderilen kimse, elçi, murahhas

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Fransızca délégué

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Devlet, parti, sendika vb. kuruluşları toplantılarda temsil eden kimse

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Bilimsel toplantılara bildiri sunmak üzere katılan kimse, katılımcı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

İlişkili birleşik kelimeler; "başdelege"

Hecelenişi / Hecelemesi;
de-le-ge