ne demek?

Deldirtmek işi

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

del-dirt-me