ne demek?

► nişasta şekeri

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim kimya

Kökeni;

"Fransızca dextrose"

Hecelenişi / Hecelemesi;

dekst-roz