dekreşendo ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Sesi gittikçe kısarak "(çalmak)"

Özelliği / Tipi / Türü; "zarf,müzik"

kelimesinin kökeni; İtalyanca decrescendo


Hecelenişi / Hecelemesi;
dek-re-şen-do