deklare ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`Bildirilmek; gümrüklerde vergi konusu olacak eşya vb.ni resmî makama bildirmek` anlamlarındaki deklare etmek birleşik fiilinde geçen bir söz

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

kelimesinin kökeni; Fransızca déclaré


Hecelenişi / Hecelemesi;
dek-la-re