dekatlon ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Uzun atlama, gülle atma, cirit atma, yüksek atlama, disk atma, sırıkla yüksek atlama, 100, 400 ve 1500 metre koşuları ile 110 metre engelli koşusundan oluşan atletizm yarışması

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,spor"

kelimesinin kökeni; Fransızca décathlon


Hecelenişi / Hecelemesi;
de-kat-lon