dekanlık ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dekan olma durumu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Dekanın görevi

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Dekanın makamı


Hecelenişi / Hecelemesi;
de-kan-lık