dekan yardımcısı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Fakültelerde dekana yardım eden öğretim üyesi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
de-kan yar-dım-cı-sı