ne demek?

Belli bir dekametre uzunluğunda olan

Tipi / Türü;

sıfat

Hecelenişi / Hecelemesi;

de-ka-met-re-lik