dekagram ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

On gram ağırlığında bir ölçü birimi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,matematik"

kelimesinin kökeni; Fransızca décagramme


Hecelenişi / Hecelemesi;
de-kag-ram