dehhaş ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Aşırı korku verici, dehşet saçıcı

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,eskimiş"

kelimesinin kökeni; Arapça dehhāş


Hecelenişi / Hecelemesi;
deh-haş