defterdarlık ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Defterdar olma durumu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Defterdarın makamı

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Defterdarın görevi


Hecelenişi / Hecelemesi;
def-ter-dar-lık