defnolunmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ölü gömülmek, toprağa verilmek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

kelimesinin kökeni; Arapça defn + Türkçe olunmak

Örnek / Cümle; "Yarın öğle namazından sonra defnolunacak."


Hecelenişi / Hecelemesi;
def-no-lun-mak