defnedilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Defnetme işi yapılmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

kelimesinin kökeni; Arapça defn + Türkçe edilmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
def-ne-dil-mek