defetmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kovmak. "(Sert veya küçük düşürücü sözlerle gitmesini söylemek)"

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

kelimesinin kökeni; Arapça defʿ + Türkçe etmek

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Savmak, savuşturmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"


Hecelenişi / Hecelemesi;
de-fet-mek