dedirmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Demek zorunda bırakmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-e,-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Denilmesini sağlamak


Hecelenişi / Hecelemesi;
de-dir-mek