ne demek?

Dediğim dedikçi olma durumu

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

de-di-ğim de-dik-çi-lik