dededen kalma ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dedenin miras olarak bıraktığı "(mal, mülk, eşya)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
de-de-den kal-ma