dede ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Torunu olan erkek, büyükbaba, büyükpeder

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Büyükbabadan başlayarak geriye doğru atalardan her biri

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Mevlevi tarikatında çile doldurmuş olan dervişlere verilen unvan

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Yaşlı erkeklere söylenen bir seslenme sözü

Özelliği / Tipi / Türü; "ünlem,teklifsiz konuşmada"

İlişkili birleşik kelimeler; "dededen kalma" "aydede" "koyun dede" "Bektaşi dedesi"

Hecelenişi / Hecelemesi;
de-de