was bedeutet?

1. bedeutet (synonym):

Bilgi vermek

Aussprache

:

Klasse/typ;

-e -i Verb

Anwendung Beispiel;

"Gece sabaha kadar düşündüğü şeyleri babasına da anlatmak isterdi."

Silben trennen;

an-lat-mak


2. bedeutet (synonym):

Bir konu üzerinde açıklama yapmak, açıklamada bulunmak

3. bedeutet (synonym):

► nakletmek

Anwendung Beispiel;

"Sonra bir hikâye anlattı."

Etymologie: