was bedeutet?

1. bedeutet (synonym):

Alıntılanma ihtimali veya imkânı bulunmak

Aussprache

:

Klasse/typ;

intransitiv Verb

Silben trennen;

alın-tı-la-na-bil-mek