was bedeutet?

1. bedeutet (synonym):

Akışkan duruma getirmek

Aussprache

:

Klasse/typ;

-i Verb

Anwendung Beispiel;

"Tıkızlaşan imge düzenini ve sıkışan yazıyı hepten akışkanlaştırdı Oktay Rifat şiiri."

Silben trennen;

akış-kan-laş-tır-mak