was bedeutet?

1. bedeutet (synonym):

Adlandırılabilmek işi; isimlendirilebilme

Aussprache

:

Klasse/typ;

Substantiv

Silben trennen;

ad-lan-dı-rı-la-bil-me