was bedeutet?

1. bedeutet (synonym):

Acılaştırma ihtimali veya imkânı bulunmak

Aussprache

:

Klasse/typ;

-i Verb

Silben trennen;

acı-laş-tı-ra-bil-mek


2. bedeutet (synonym):

Acılaştırmaya gücü yetmek