was bedeutet?

1. bedeutet (synonym):

Bir nesneyi veya durumu olduğundan daha önemli, daha büyük veya daha çok göstermek; şişirmek, mübalağa etmek

Aussprache

:

Klasse/typ;

-i Verb

Silben trennen;

abart-mak


2. bedeutet (synonym):

Bir iş, bir davranış vb.nde gereğinden fazlasına kaçmak, aşırıya kaçmak

Anwendung Beispiel;

"Sanırım yaptığım rolü fazla abartmış ve yakayı ele vermiştim."