was bedeutet?

1. bedeutet (synonym):

Bir şeyi olduğundan daha abartılı bir biçimde anlatma eğiliminde olmak

Aussprache

:

Klasse/typ;

-i Verb

Silben trennen;

abar-ta-bil-mek