was bedeutet?

1. bedeutet (synonym):

Abartısız olma durumu

Aussprache

:

Klasse/typ;

Substantiv

Anwendung Beispiel;

"Cengiz Dağcı’nın sanatı konusunda söylenecek sözlerin başında eserlerinin realiteye bağlılığı ve üslubunun sadeliği, abartısızlığı gelir."

Silben trennen;

abar-tı-sız-lık