was bedeutet?

1. bedeutet (synonym):

Çağdaş olma, düşünce ve davranışta Batı ölçülerinde bulunma

Aussprache

:

Klasse/typ;

Substantiv Eigenname

Silben trennen;

Av-ru-pa-lı-lık