was bedeutet?

1. bedeutet (synonym):

Araplara özgü yaşayış tarzını benimsemek

Aussprache

:

Klasse/typ;

intransitiv Verb

Anwendung Beispiel;

"Binlerce yılın ardından gelen Türklük, şimdiye kadar geçtiği ve yerleştiği toprakların adına, diline hatta dinine uyarak acı kayıplara uğramıştı. İran'da Acemleşmiş, Irak'ta Araplaşmış, steplerde Ruslaşmış…"

Silben trennen;

Arap-laş-mak