was bedeutet?

1. bedeutet (synonym):

Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanılan İngilizce; Amerikan İngilizcesi

Aussprache

:

Klasse/typ;

Substantiv Eigenname

Silben trennen;

Ame-ri-kan-ca

2. bedeutet (synonym):

Bu dille yazılmış olan

Klasse/typ;

Adjektiv