was bedeutet?

1. bedeutet (synonym):

Acemleştirmek işi; Farslaştırma

Aussprache

:

Klasse/typ;

Substantiv

Anwendung Beispiel;

"Türklerin Farslaştırılması için her türlü imkânlarını seferber etmişlerdir. Hatta Acemleştirme siyasetine bir kısım Türkleri de alet ederek satın almışlardır."

Silben trennen;

Acem-leş-tir-me