deşifre etmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

bir şifreyi veya güç bir yazıyı çözmek, okuyup anlamak

2. Anlamı (eş anlamlısı):

kimliğini anlamak, kimliğini açığa çıkarmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
de-şif-re et-mek