değnek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Elde taşınacak incelikte düzgün ağaç, sopa, çomak

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Değnekle atılan dayak

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

İlişkili birleşik kelimeler; "çobandeğneği" "ışık değneği" "koltuk değneği"

Hecelenişi / Hecelemesi;
değ-nek