değmesin yağlı boya ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

genellikle bir şey taşınırken kalabalıktan yol istemek için `açılın, çekilin, yol verin!` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
değ-me-sin yağ-lı boya