değme sarhoşa yıkılana kadar gitsin ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`kendi aklını beğenip başkasını dinlemeyen kimseyi gittiği yanlış yoldan döndürmeye kalkmayın, bırakın cezasını çeksin` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
değ-me sar-ho-şa yı-kı-la-na ka-dar git-sin