ne demek?

Değirmi olma durumu; yuvarlaklık

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

de-ğir-mi-lik