değirmenlik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Değirmende öğütülmek için ayrılmış "(tahıl)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir değirmen taşını işletecek güçte "(akarsu)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
de-ğir-men-lik