değirmene gelen nöbet bekler ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`bir şeyden birçok kimse yararlanacaksa herkes geliş sırasıyla işini görmek üzere beklemelidir` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
de-ğir-me-ne ge-len nö-bet bek-ler