değirmenden gelenden poğaça umarlar ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`başka bir yerden gelen kimseden, geldiği yerle ilgili, küçük de olsa bir armağan beklenir` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
de-ğir-men-den ge-len-den po-ğa-ça umar-lar