değirmen taşının altından diri çıkar ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`en ağır şartlarda bütün güçlükleri yener` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
de-ğir-men ta-şı-nın al-tın-dan diri çı-kar