değirmen iki taştan muhabbet iki baştan ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`karı koca arasında karşılıklı sevgi bulunmalıdır` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
de-ğir-men iki taş-tan mu-hab-bet iki baş-tan