değil ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Cümle içinde art arda kullanılan iki veya daha çok özneyi, tümleci, yüklemi, aralarından bazılarına olumsuzluk kavramı vererek birbirine bağlayan veya yüklemin olumsuz çekimini sağlayan kelime

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
de-ğil