ne demek?

Değiştirtmek işi

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

de-ğiş-tirt-me